През 2011 г. отново ще отпразнуваме 11 декември, Националния ден на тангото в Аржентина и рождената дата на Карлос Гардел - една наистина знаменателна дата, която специално избрахме през 2004 г. за да създадем нашата организация Тангерин. От икономически съображения този път няма да организираме няколкодневен фестивал, както правихме през последните няколко години. Но ще спазим традицията, която наложихме през изминалите 7 години и ще отбележим подобаващо Деня на тангото на 11 декември! Тази година искаме да посветим събитието на новите български танго школи, преподаватели и музиканти и за целта сме подготвили серия от събития с участието на няколко клуба възникнали през последните 2 години, както и на първата българска музиклана формация посветила се изцяло на тангото. Правим това с надеждата че танго клубовете и танго музикантите в България ще се увеличават и ще помагат за популяризирането на уникалната симбиоза между музика, танц, чувство и състояние на духа наречена ТАНГО! Надяваме се, също така, че на 11 декември ще се присъедините към нас за да празнуваме заедно! Екипът на Тангерин.

Вижте тук програмата на Деня на тангото 2011.

-----------------------------------------------------

In 2011 we will once again celebrate 11th December, the National Day of Tango in Argentina and the birthday of Carlos Gardel - a very important date, indeed, which we chose in 2004 to launch our organization, Tanguerin. Due to economic considerations we will not organize this time a multi-day festival as we did in the last several years. But we will respect the tradition which we set ourselves some 7 years ago and we will mark appropriately the Day of Tango, 11th December! We want to dedicate this year's celebration of the Day of Tango to the new Bulgarian tango dancers and musicians and we have prepared a series of events featuring representatives of tango schools launched in the last two years as well as the first Bulgarian music formation dedicated to tango. We do this with the hope that the number of tango clubs and musicians in Bulgaria will continue to grow and all of them will contribute to spreading out the unique symbiosis of music, dance, feeling and state of mind called TANGO! We hope also that you will join us on 11th December to celebrate together! The Tanguerin Team.